Till alla Vårdnadshavare med barn på Rönnängs skola

Nu är det dags att få till den sista flytten från Rönnängs skola. Flytt gubbarna kommer att börja flytta saker på torsdag och fredag.

Det stora pusslet är ju det här med bussar. Vi har haft möte med Håkan på bussbolaget och nämnt alla tankar som kom upp för honom. Efter det har vi tagit beslut tillsammans. Jag ska försöka förklara så tydligt som jag kan och hoppas att ni förstår. Annars gör ni som ni brukar, slå mig en signal J

Skolbussen till Klädesholmen kommer gå som vanligt till och från Rorsmans parkering.

Skolbussarna till Långekärr går från vändzonen i Bäckevik.

Alla bussarna väntar in de ordinarie skolbussarna. De elever som ska till Långekärr släpps av i Bäckevik och de elever som ska till Klädesholmen släpps av på Rorsman. Det finns personal på båda ställena från 7.45 som tar hand om eleverna när de kommer och ser till att de kommer på rätt buss.
Elever som bor på Myrvägen och runt där får lov att åka den ordinarie skolbussen från hållplatsen vid Ishallen 07,45 Stansvik 07.47. Elever som bor på Veberga får åka med den ordinarie skolbussen från hållplatsen efter rondellen, Vassdalen. Bussen stannar där kl. 07.50. De kommer inte att behöva några busskort. Vi hoppas med detta att minska bilarna som lämnar sina barn direkt vid Rorsman och Bäckevik.
Elever som bor kring Rönnängs skola och nere i Bäckevik går på gångvägarna till Vändzonen i Bäckevik. Detta också för att minska bilflödet kring vändzonen. Det jag egentligen vill säga är att ni som lämnar era barn på morgonen med bil tänk till om det verkligen är nödvändigt att köra. Kan eleverna samla upp varandra och gå tillsammans i stället så som många av oss gjorde när vi gick till skolan.

Skolbussarna från Långekärr släpper av eleverna på Rorsman så att de som ska med de ordinarie skolbussarna hinner mer dem.

När det gäller de två Fritidsbussarna som kommer att gå har vi bestämt följande:

Bussarna hämtar och lämnar på Rorsman.
Bussen till Långekärr går 07.00. Vi har personal på plats vid Rorsman från 6.50. Ni som vårdnadshavare ansvarar för att se till att ni lämnar över ert barn till personalen på plats.
Bussen från Långekärr är tillbaka vid Rorsman 16.30. Ni hämtar era barn där. Parkera på skolans parkering och gå över gångvägen till Rorsman. Skulle det vara så att man som vårdnadshavare fastnar i trafiken eller liknande så kommer era barn att tas till Förskolan av vår personal och ni hämtar dem där.

Vi behöver veta hur många barn som ska åka med Fritidsbussarna. Därför önskar jag och Fritidspersonalen att ni meddelar oss detta via det dokument som kommer att skickas ut till er från Fritids Långekärr. Vi behöver ha in dessa senast onsdag 29/11.

Missar man någon av bussarna så är det vårdnadshavarens ansvar att ta eleven till skolan.

 

Trevlig helg

Lisa Adolfsson
Rektor


Prenumerera på nya blogginlägg