När vi använder våran blogg använder vi oss av en av de stora förmågorna: Att kommunicera. Bloggen underlättar detta för oss eftersom vi når ut till så många fler.
I Lgr11 står det att: Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Genom bloggen lyckas vi hitta flera rika möjligheter att kommunicera med andra än oss i skolvärlden. Det innebär att vi måste ha koll på vem vi skriver till och hur man gör då.

Fortsättningsvis står det i Lgr11 att eleverna ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande och kommunikation.
Med bloggen blir detta fullt naturligt för eleverna.